Investeer in Inmote MedTech

Met uw financiële ondersteuning zorgen wij voor betere wond zorg aan het bed van de patiënt en besparen we miljoenen in Nederland en daarbuiten. Interesse?

Wij zijn bij voorkeur op zoek naar venture capital. Wij kunnen een vijf- tot achtvoudige ROI bieden, afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. Hoe? Neem contact op met:

Bart Groothuijze
CEO
T +31 53 30 30 250
M +31 6 12 83 55 28
E bart@inmotemt.nl


De markt

- In onze thuismarkt Nederland lijden 450.000 mensen aan chronische en complexe wonden.

- Genezing duurt maanden of jaren en soms geneest de wond zelfs helemaal niet. Dit kan amputaties en zelfs de dood tot gevolg hebben.

- We hebben internationale ambities met expansie naar Europa en de VS (wereldwijd zijn er 94 miljoen patiënten die jaarlijks meer dan € 400 miljard aan zorg behoeven).

- Het is een groeimarkt door vergrijzing en de toename van diabetes. Deze twee groepen mensen vormen het grootste deel van patiënten met chronische en complexe wonden.


Het probleem

- Wondverzorging is een ketenproces waarbij huisarts, dermatoloog en thuiszorg (of specialistische wondcentra) in nauwe samenwerking genezing moeten bewerkstelligen.

- Belangrijke parameters om wondgenezing te volgen zijn oppervlakte, diepte, kleur en geur.

- Thuiszorgmedewerkers bezoeken de patiënt thuis meermaals per week ter controle.

- Noodzakelijke tools voor efficiënt documenteren van het genezingsproces ontbreken. Voor oppervlakte meting wordt gebruik gemaakt van overtrekpapier en een liniaal. Wondformulieren worden ingevuld met pen en papier.

- Er is geen mogelijkheid om externe expertise in te roepen tijdens het thuisbezoek. Daardoor wordt een patiënt onnodig vaak naar de wondspecialist in de kliniek gestuurd voor controle. Op die manier ontstaan zinloze kosten voor vervoer – vaak per taxi of ambulance.

Samenvattend: wond zorg is onnodig duur en van relatief lage kwaliteit door een gebrek aan efficiënte tools.


De oplossing

Bij Inmote MedTech weten we dat dit beter kan. Daarom hebben wij voor hulpverleners en patiënten een digitaal, beveiligd online platform ontwikkeld met instrumenten om wonddocumentatie efficiënt en consistent te maken.

De oplossing bestaat (in de nabije toekomst) uit:

- Smartphone of tablet met de W+ app voor het maken van foto’s en digitaal invullen van het wondformulier.

- De app bepaalt automatisch de oppervlakte van de wond en maakt een historisch vergelijk van de oppervlakte reductie (= wondherstel).

- Informatie wordt gedeeld via het online platform tussen wondspecialist, thuiszorg, patiënt en huisarts. Het online platform toont het verloop van het wondherstel en de historie.

- De thuiszorgmedewerker wordt onderweg optimaal ondersteund met:

> afsprakenkalender
> optimale route voor de dag
> digitale wondformulieren
> bestelmodule
> inzage in het wonddossier
> de mogelijkheid een video consult te starten voor overleg met de specialist, terwijl de thuiszorgmedewerker wond zorg verleent bij de patiënt thuis.

- Het administratieve deel van het werkproces wordt geoptimaliseerd met de juiste tools, zodat er meer tijd is voor werkelijke wondverzorging bij de patiënt. Dankzij een API voor integratie met EPD’s en andere zorgsystemen komt alle informatie op de juiste plek terecht. Daarbij wordt de privacy en veiligheid van de patiëntgegevens te allen tijde gewaarborgd.


De voordelen voor:


Thuiszorgorganisaties, klinieken, verzorgingstehuizen

- Deze efficiëntie- en kwaliteitsslag reduceert stress op het werk en bespaart geld.
- Tijd benodigd voor wonddocumentatie wordt met wel 70% teruggebracht.
- Tot 20 uur per medewerker per maand kan worden bespaard d.m.v. onze service.
- In zeer korte tijd kan veel professioneler gewerkt worden.
- Onze service levert een bijdrage aan een significant betere concurrentiepositie.


Patiënten

- Meer wondzorg aan het bed door minder administratief werk.
- Kans op fouten is kleiner doordat de wonddocumentatie vanaf nu consistent is, onafhankelijk van wie deze heeft verzameld.
- Wonddocumentatie is sneller beschikbaar bij de juiste personen in de zorgketen.
- Inzage in het eigen wonddossier met de mogelijkheid sneller en eenvoudiger een second opinion in te leiden.
- Minder reizen: specialist hoeft alleen nog bezocht te worden voor behandelingen. Controles vinden vanaf nu altijd thuis plaats.


Zorgverzekeraars

Financieel:

- Kosten voor patiëntenvervoer zullen significant dalen.
- Aantal ligdagen en heropnames in ziekenhuizen daalt.
- Verspilling van middelen wordt teruggedrongen.

Kwalitatief:

- Betere controle en zorg voor de patiënt.

Inmote MedTech verhoogt de kwaliteit van de wond zorg door verslaglegging van het wondherstel voortaan consistent, digitaal en real time plaats te laten vinden. Voor de doorontwikkeling van ons platform en marketing zoeken we uw financiële support. Voor meer informatie staan we u graag te woord. Tevens kunt u de trigger op deze pagina bekijken.

Bestanden