Voor wondspecialisten

Illustrative photo

Als specialist heeft u de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor uw patiënten. Echter, u heeft zeer beperkte controle. U kunt uw patiënten niet te vaak zien, omdat uw tijd kostbaar is. Daarom willen wij u helpen door organisaties in de wond zorg keten (o.a. thuiszorgmedewerkers en huisartsen) de middelen te bieden om u van realtime wondinformatie en consistente foto’s  te voorzien. Dit maakt het binnenkort dan ook mogelijk voor onze software om (automatisch) de toename of afname van de wondoppervlakte te meten, zodat uw diagnose vergemakkelijkt wordt.

Bovendien ontvangt u voortaan naast consistente foto´s ook uniforme documentatie van elke wond, middels ons dynamisch wonddocument. En natuurlijk kunt u de historie van elke patiënt altijd en overal inzien, aangezien we een online portaal bieden voor bevoegde zorgverleners.

U bent niet geheel zeker van uw diagnose? U zou het graag aan een collega willen voorleggen die 100 kilometer bij u vandaan werkt? Dit kost voortaan minder dan een minuut.